Dierenarts Walter Schollaert

 

BIORESONANTIE

 • SUCCESVOLLE BEHANDELINGEN RESONEREN MET DE TRILLINGEN VAN DE PATIENT
 • De conventionele geneeskunde gebruikt op basis van de door haar gestelde diagnoses behandelwijzen waardoor iedereen die last heeft van de betreffende aandoening, moet worden geholpen.Iedere patiënt is echter een op zichzelf staand individu, is anders dan de anderen.
 • Dit is ook bij ziekten zo: iedere zieke is individueel.Daarom slaat een behandeling gebaseerd op een gestandaardiseerde therapie voor een welbepaalde klacht ,dikwijls niet of onvoldoende aan.
 • Dit wil zeggen: de therapie moet heel precies “passen” voor de individuele patiënt ; m.a.w. ze moet kunnen resoneren met de patiënt.
 • Wat betekent echter kunnen “resoneren”?
 • We weten allemaal dat dieren net als mensen en planten bestaan uit levende materie.Deze materie kennen we als vaste substantie die kan worden vastgepakt,gemeten en gewogen.
 • 90 jaar geleden ontdekten wetenschappers ( Max Planck,A. Einstein) aan de hand van de Quantum-theorie dat materie niets anders is dan verdichte energie.
 • De nieuwe diergeneeskunde –ook wel complementaire of integrale geneeskunde genoemd- houdt rekening met het feit dat het lichaam energie-materie is die door energie wordt doorstroomd en door informatie gestuurd en geregeld. Alle functies ervan – van de stofwisseling tot en met het instandhouden van de verschillende lichamelijke “huishoudingen” zoals de elektroliet-huishouding,de waterhuishouding,de zuur-base huishouding- verlopen weliswaar materieel, maar worden door informatie gestuurd en geregeld.
 • In de complementaire of integrale geneeskunde gaat het op het materiële vlak in diagnose en therapie om biochemische processen , op het energetische vlak om biofysische processen en op het informationele niveau om biocybernetische processen.
 • Een voorbeeld: een lichamelijk afweersysteem dat weerstand moet bieden aan infekties, vereist materiële antistoffen en fagocytose, energie voor het biochemisch proces van de weerstand en informatie over aan welke infectie het op welke wijze weerstand moet bieden.
 • Het princiepe dat Resonantie wordt genoemd,neemt bij het sturen en regelen van deze processen een centrale plaats in. In de geneeskunde heet dit Bioresonantie,aangezien het hier gaat om levende organismen.
 • Het begrip Resonantie betekent terugklinken,weerklinken,meetrillen.
 • Als een zanger een toon aanheft, zal een stemvork meetrillen als hij precies de noot zingt waarop de stemvork is geijkt.
 • Dat betekent: om een resonantie, dus een meetrillen te laten ontstaan, moet het trillingsspectrum van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. In de diergeneeskunde kan het lichaam van onze patiënt slechts meetrillen met een uitgezonden signaal als het voor dit signaal gevoelig is ; anders uitgedrukt: als het signaal dezelfde trillingsfrequentie heeft als het lichaam of als een deel ervan bvb. een orgaan.
 •  
 •  
 • Genezende impulsen kunnen het lichaam alleen dan optimaal in trilling brengen als de frequentie die eigen is aan het lichaam erdoor wordt getroffen.
 •  
 • Alleen als een therapeutische impuls gericht met het lichaam kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen. Dit is het princiepe van Bioresonantie ! Gaat hij echter niet resoneren dan is genezing eerder toeval.
 • Het resonantie-princiepe herleidt de gevoeligheid van de patiënt voor therapeutische prikkels tot een bepaalde trillingsfrequentie. Hieruit volgt dat een therapeutische impuls slechts de beoogde uitwerking (genezing) kan hebben als deze kan resoneren met het organisme.
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 • Het DOEL van de Bioresonantie-therapie is het HERSTELLEN VAN HET ZELFREGULEREND EN ZELFGENEZEND VERMOGEN van het lichaam!!

TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK

 

Diagnosticeren van allergiën + de behandeling van allergiën ( desensibilisatie)

 

Aantonen en verwijderen van milieuintoxicaties zoals insecticiden,pesticiden, herbiciden,zware metalen

 

Aantonen en verwijderen van vaccinbelastingen

 

Aantonen en verwijderen van geneesmiddelennevenwerkingen en opsporen van iatrogene ziekten

 

Diagnosticeren van de onderliggende oorzaak van alle chronische en of recidieverende klachten.

 

 •  

 

D

© Dierenarts Walter Schollaert

De website, inclusief de teksten, opmaak, logo, grafische elementen, presentatie en andere elementen die deze site vormen, is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht van Walter Schollaert, of door andere zoals auteursrechten. Reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassingen, bewerkingen en gebruik van het geheel of een deel van deze website is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Walter Schollaert.