Dierenarts Walter Schollaert

 

BIO- ENERGIE

 • Voor de reguliere geneeskunde heeft Bio-energie te maken met de metabole energievoorziening van het organisme ( de glycolyse,de Krebscyclus,de ademhalingsketen ,etc), m.a.w. met de energiehuishouding.
 •  
 • Als binnen de niet-reguliere geneeskunde over Bio-energie wordt gesproken, bedoelt men vooral de energetische processen die lichaamsfuncties sturen.
 • Sturing van lichaamsfuncties door energetische processen zijn concepten die onbekend zijn binnen de moderne geneeskunde.
 •  
 • Bio-energie heeft binnen de niet-reguliere geneeskunde (= Biofysische geneeskunde) de betekenis van biologisch elektromagnetisme gekregen.
 • Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan dat heeft laten zien dat elektro-magnetische processen binnen biologische systemen voorkomen en dat ze daar een fysiologische regulerende rol hebben. Vanuit de huidige stand van wetenschap kan worden gesteld dat het organisme over een bio-energetisch, elektromagnetisch regulatiesysteem beschikt. Er zijn sterke aanwijzingen dat die elektromagnetische regulatie zich in hiërarchie boven de andere ,bekende , regulatiesystemen van het organisme bevindt.
 •  
 • Er zijn drie fundamentele concepten met betrekking tot ziekte, gezondheid en genezen binnen de niet-reguliere geneeskunde.
 • 1.Het concept van zelfregulatie en zelfgenezing.
 • 2. Ziekte is een falen van de zelfregulatie van het organisme. De Biofysische geneeskunde breidt dit begrip van verstoring van de zelfregulatie bij ziekte uit met het concept dat uitval van de autoregulatie op biofysisch niveau een fundamentele rol speelt bij ziekte.
 • 3.De therapie is primair gericht is op het herstel van het zelfregulerend vermogen.

 

 

 •  

 

© Dierenarts Walter Schollaert

De website, inclusief de teksten, opmaak, logo, grafische elementen, presentatie en andere elementen die deze site vormen, is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht van Walter Schollaert, of door andere zoals auteursrechten. Reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassingen, bewerkingen en gebruik van het geheel of een deel van deze website is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Walter Schollaert.